Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads, zonder winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site. Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou andere ouders wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

Oefenen met de leesteksten.

Voor welke kinderen?

 • is uw kind tussen de 3 en de 6 jaar?
 • leert het op school al lezen en heeft het extra oefening nodig?
 • heeft uw kind moeite met zinnen maken?
 • kan uw kind soms niet vertellen wat het bedoelt?
 • weet uw kind niet altijd hoe alles heet?
 • spreekt u thuis een andere taal en wilt u met uw kind Nederlands oefenen?
 • geniet uw kind juist veel van lezen?
 • wilt u samen met uw kind bezig zijn met iets wat leuk, leerzaam en gezellig is?

 

Welke woorden staan centraal in de teksten?

poes, teen, reus, kin, maan (ook bij het verhaaltje Jaap), oom,

 

Wat kun je doen met een blad? Hieronder vindt u een beschrijving.

Onderstaande adviezen zijn bedoeld om zo klein mogelijke stapjes in de opbouw te maken. Het kind krijgt zo zelfvertrouwen. Van belang is dat het kind niet gaat raden omdat het denkt dat het snel moet lezen of het in één keer moet weten.

 

 • Kijk samen naar de illustratie. Praat er even over. Het kind weet dan al een beetje waar de tekst over zou kunnen gaan. De illustratie lokt uit tot een gesprekje.
 • Geef aandacht aan de fantasie van uw kind; hou het speels. Het is geen 'les'.
 • Lees de tekst eerst zelf voor. Het kind leest mee (passief, dus alleen meekijken). Met de vinger bij het woord. Zo krijgt uw kind de betekenis en het begrip van de tekst al mee.
 • Vraag of het kind al woordjes gezien heeft die het zelf kan lezen, zet daar een potloodstreepje onder. Nu de tekst samen lezen, tegelijk hardop. Het kind leest met steun van de ander, ‘in koor’. Of stop het verhaaltje in een insteekhoes en zet de streepjes met een whiteboard stift.
 • De woorden om de beurt lezen lukt nu misschien al. Het kind leest zelf de woorden met een streepje, u leest de woorden die overblijven. Misschien weet het kind al meer woordjes die het zelf kan lezen, zet daar ook een streepje onder.
 • Kies samen 6 woordjes uit de tekst en schrijf die op losse kaartjes. Maak er een memorie van. Bij elke beurt: kaartje hardop lezen. 
 • Wanneer u merkt of ziet dat het kind aarzelt bij een woord of zoekt naar de juiste letter, zeg het woord dan voor, of begin met de eerste letter voor te zeggen. Laat het kind niet raden. Hoe vaker het de juiste klank bij de juiste letter hoort en ziet, hoe bekender het wordt voor het kind.
 • Zet lijntjes bij de afbeelding. Laat het kind de juiste woorden bij de afbeelding schrijven.

 

Lezen is goed

Waarschijnlijk weet u dat lezen erg goed is voor de ontwikkeling van uw kind. Het vormt de fantasie, het stimuleert het logische denken en het onthouden, het verrijkt de taalontwikkeling. Met lezen krijgt je nieuwe kennis, nieuwe woorden, nieuwe ideeën. Wanneer je praat over het lezen oefen je de woordenschat en de zinsbouw.

 

Samen oefenen

Voor kinderen die zelf net leren lezen is het heel nuttig en behulpzaam om samen veel te oefenen. Voor het kind is het van belang dat het oefenen prettig en gezellig is. Lekker even samen lezen en kletsen. Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om alle letters en woorden te leren kennen. Ook kan het voor het kind moeilijk zijn om bij het lezen van de letters (..p...a...k..) te ontdekken welk woord er staat (pak). Voor deze kinderen kan het extra fijn zijn om teksten te lezen waar één bepaalde letter of lettercombinatie vaker voorkomt. Het ‘slijpt’ dan gemakkelijker in.

Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek daar is natuurlijk een schat aan leuke boeken te vinden.

 

Kleine stapjes 

Deze teksten zijn geschikt voor alle beginnende lezers. De teksten sluiten aan bij de kernen van de methode Veilig Leren Lezen,  die vaak op scholen wordt gebruikt. De woorden die in de teksten worden gebruikt passen bij de letters die het kind tot dan toe op school heeft geleerd. Natuurlijk staan er ook onbekende letters en woorden in. Deze zegt u gewoon voor. De illustraties zijn in zwart-wit zodat u de tekst gemakkelijk kan printen voor uw kind.