Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads. Er is geen winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site. Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Gebruik ze voor uw eigen cliënten. Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou ouders of andere logopedisten wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

 

Hoe kan je oefenen met vertellen en zinnen maken.

 

Samen oefenen

De bladen zijn geschikt om aan ouders mee te geven als extra oefening. Geef dan ook het blad ‘Hoe kan je oefenen met de vertellen en zinnen maken (informatie voor ouders)’ mee.

Deze bladen kunnen gebruikt worden om met het kind zinsbegrip, zinsbouw en narratieve vaardigheden te oefenen.

 

Voor wie?

Deze bladen zijn geschikt tijdens de behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen (zinsbouwoefeningen en logisch vertellen, woordenschatuitbreiding, taalbegrip enzovoort).

 

Over de werkbladen:

Deze zijn getekend in zwart-wit zodat u ze gemakkelijker kan printen. Het kind kan ze natuurlijk inkleuren. 

Bij elk blad hoort een tekst/woordenlijst zodat u kunt zien welke woorden er allemaal bedoeld worden. 

 

Zinnen maken en vertellen:

  • Gebruik naar eigen kennis en inzicht als logopedist.