Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads, zonder winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site. Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Gebruik ze voor uw eigen cliënten. Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou ouders of andere logopedisten wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

Hoe kan je oefenen met de klinkers.

 

Samen oefenen

De bladen zijn geschikt om aan ouders mee te geven als extra oefening. Geef dan ook het blad ‘Hoe kan je oefenen met de klinkers (informatie voor ouders)’ mee. Bij deze bladen staat het verhaaltje niet centraal. Het zijn meer kijk- en ontdekbladen; praatplaten. 

 

Voor wie?

Deze bladen zijn geschikt voor kinderen voor kinderen met fonologische ontwikkelingsproblemen, articulatieproblemen of bij de ontluikende geletterdheid (auditieve vaardigheden). Maar ook bij de ondersteuning van kinderen die Nederlands als tweede taal leren.

 

Over de werkbladen:

Deze zijn getekend in zwart-wit zodat u ze gemakkelijker kan printen. Het kind kan ze natuurlijk inkleuren. Bij elk blad hoort een woordenlijst zodat u kunt zien welke woorden er allemaal bedoeld worden. 

 

Klanken ontdekken:

  • Vraag aan het kind: denk je dat er een woord met de ...(klank)... bij staat? Als het kind zelf al een woord ontdekt met die klank kunt u het kind dat woord laten kleuren. 
  • Betrek de letter erbij voor visuele ondersteuning. Laat het kind die letter opschrijven.
  • Gebruik klanken en kleuren (KWEC of Taal in Blokjes).
  • Bij fonologische problemen kunt u het blad gebruiken om de klankverwisselingen die het kind maakt, te laten horen. ‘is dit een bos? Nee, ik zeg het fout, het is een bus. Gebruik hierbij de klankgebaren.

 

Uitspraak oefenen:

  • Klankenbombardement.
  • Oefenen op zinsniveau.
  • Zowel te gebruiken bij allerlei methodes voor de fonologische – en articulatietherapie naar eigen inzicht. 
  • Transfer van de doelklank naar spontane spraak.
  • Praatplaat voor thuis.