Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads, zonder winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken.  Gebruik deze voor uw eigen leerlingen. Stuur de illustraties en teksten niet zomaar door! Er zit veel aandacht en tijd in al het materiaal; stuur als u de site leuk vindt de link door.

 

Informatie over de downloads

Leesteksten

 

Voor welke leerlingen?

 • kinderen van de groepen 2 en 3
 • kinderen die moeite hebben met de leesontwikkeling
 • kinderen die oefenen met ontluikende geletterdheid
 • kinderen die genieten van het leren lezen
 • kinderen die moeite hebben met begrijpen wat zij lezen
 • kinderen met een zwakke taalontwikkeling

 

Welke woorden staan centraal in de teksten?

poes, teen, reus, kin, maan (ook bij het verhaaltje Jaap), oom,

 

Ook geschikt voor uw leerling?

De methode die u op school gebruikt heeft waarschijnlijk allerlei mooie teksten en boekjes om het lezen te oefenen. Toch kan het zijn dat u behoefte heeft aan nog wat extra teksten. Bijvoorbeeld tekst die extra aandacht besteed aan een doelletter. U kunt ze gebruiken bij de RT of in de klas. Of heeft u een leerling met een zwakke taalontwikkeling? Deze verhaaltjes zijn zeer geschikt voor een talige activiteit; de illustratie nodigt uit om samen na te denken over de inhoud van het verhaal. Zie ook de informatie bij 'Praten over een tekst'.

 

Kleine stapjes 

Deze teksten zijn geschikt voor alle beginnende lezers. De teksten sluiten aan bij de kernen van de methode Veilig Leren Lezen. Maar natuurlijk zijn ze geschikt voor alle beginnende lezertjes die in andere methodes worden opgeleid. De woorden die in de teksten worden gebruikt hebben zo veel mogelijk de opbouw die gevolgd wordt in de methodes. De illustraties zijn in zwart-wit zodat u de tekst gemakkelijk kan printen voor uw leerling

 

Samen oefenen

Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om alle letters en woorden te leren kennen. Ook kan het voor het kind moeilijk zijn om bij het lezen van de letters (..p...a...k..) te ontdekken welk woord er staat (pak). Het opdiepen van het woord uit de 'woordvoorraad' gebeurt dan niet gemakkelijk. Voor deze kinderen kan het extra fijn zijn om veel herhaling te krijgen. Teksten waar een bepaalde letter steeds voorkomt. Om de kinderen rijk en gevarieerd aanbod te geven en op een gemakkelijke manier iets mee te geven naar huis kunnen deze teksten dienen..

 

Onderstaande adviezen ondersteunen zowel het technisch lezen als het begrijpende lezen.

 

 • Kijk samen naar de illustratie. Praat er even over. Het kind weet dan al een beetje waar de tekst over zou kunnen gaan. De illustratie lokt uit tot een gesprekje.
 • Lees de tekst eerst zelf voor. 
 • Stel vragen die uitlokken tot nadenken of tot een gesprekje: 'denk jij dat...' of 'zou hij echt ...' of wil jij ook wel eens...' of 'vind jij het een goed idee als...'
 • Nu de tekst samen lezen, ‘in koor’.
 • Laat het kind een streepje zetten onder de woorden die het denkt zelf te kunnen lezen.
 • Het kind leest zelf de woorden met een streepje, u leest de woorden die overblijven. Misschien weet het kind al meer woordjes die het zelf kan lezen, zet daar ook een streepje onder.
 • Kies samen 6 woordjes uit de tekst en schrijf die op losse kaartjes. Maak er een memorie van. Bij elke beurt: kaartje hardop lezen. 
 • Toon een kaartje. Wanneer het kind het woord hardop correct leest, draai het dan om en laat het kind het woord opschrijven.
 • Zet lijntjes bij de afbeelding. Laat het kind de juiste woorden bij de afbeelding schrijven.