Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads. Er is geen winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site. Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Gebruik ze voor uw eigen cliënten. Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou ouders of andere logopedisten wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

Hoe kan je oefenen met de medeklinkerverbindingen.

 

Samen oefenen

De bladen zijn geschikt om aan ouders mee te geven als extra oefening. Geef dan ook het blad ‘Hoe kan je oefenen met de medeklinkerverbindingen (informatie voor ouders)’ mee. 

Bij deze bladen staat het verhaaltje niet centraal. Het zijn meer kijk- en ontdekbladen; praatplaten. 

 

Voor wie?

Deze bladen zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 3 ½ jaar oud bij de behandeling van articulatiestoornissen, fonologische ontwikkelingsstoornissen en/of auditieve vaardigheden. De bladen kunnen ook gebruikt worden voor het onderwijs aan kinderen die Nederlands als tweede taal leren.

 

Over de werkbladen:

Deze zijn getekend in zwart-wit zodat u ze gemakkelijker kan printen. Het kind kan ze natuurlijk inkleuren. Bij elk blad hoort een woordenlijst zodat u kunt zien welke woorden er allemaal bedoeld worden. 

 

Klanken ontdekken:

  • Vraag aan het kind: denk je dat er een woord met de ...(klank)... bij staat? Als het kind zelf al een woord ontdekt met die klank kunt u het kind dat woord laten kleuren. 
  • Geschikt om te gebruiken met Klanken en Kleuren (KWEC of Taal in Blokjes)
  • Betrek de letter erbij voor visuele ondersteuning. Laat het kind die letter opschrijven.
  • Bij fonologische problemen kunt u het blad gebruiken om vereenvoudigingen die het kind maakt, te laten horen. ‘is dit een kant? Nee, ik zeg het fout, het is een krrrant’. Gebruik hierbij de klankgebaren.

 

Uitspraak oefenen:

  • Oefenen van een cluster
  • Klankenbombardement
  • Zowel te gebruiken bij allerlei methodes voor de fonologische – en articulatietherapie naar eigen inzicht. 
  • Oefenen op zinsniveau
  • Transfer van de doelklank naar spontane spraak
  • Praatplaat voor thuis