Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads, zonder winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site. Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Gebruik ze voor uw eigen cliënten. Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou ouders of andere logopedisten wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

Praten over de inhoud van de tekst. 

 

Samen met het kind praten over de inhoud van de tekst is van belang om begrijpend lezen te stimuleren. We lezen omdat we er iets van leren, omdat je in een boek iets meemaakt wat je in het echt niet zou meemaken, omdat het leuk is, ontspannend of juist spannend! Praten over de tekst gaat dus veel verder dan: “wat gebeurde er op bladzijde 3?” Er zijn verschillende soorten vragen en reacties die u kunt geven op een tekst. 

Bijvoorbeeld: 

 

Vragen naar een persoonlijke reactie: 

· Wat zou jij in deze situatie doen? 

· Hoe zou jij je voelen in deze situatie? 

· Wat zou jij antwoorden als iemand dat tegen je zei? 

 

Vragen naar de relaties en contacten die een kind heeft: 

· Hoe zouden jouw vrienden reageren op zo iemand? 

· Wat zouden jouw ouders zeggen als je zo iemand mee naar huis bracht? 

· Zouden jouw vrienden je in zo’n situatie brengen? 

 

Denkvragen: 

· is dit wel logisch? 

· Waarom ben je nu in de war? 

· Wat had jij eerder gedacht wat er zou gaan gebeuren? 

 

Vragen naar de verhaallijnen in de tekst: 

· wat voor iemand is de hoofdpersoon? 

· Past, wat hij doet, wel bij zijn karakter? 

· Wat denk je dat hij van plan is? 

 

Kritische vragen: 

· Hoe zouden we dit spannender kunnen maken? 

· Hoe is dit vergeleken met een ander boek dat je gelezen hebt? 

· Hoe zou jij het vinden als het…(zo of zo)…. was afgelopen 

 

Bron: “Dyslectische kinderen leren lezen” 

Hfst. 5, pag. 75: Connect en Ralfi