Spraaktaalmateriaal vraagt een minimaal bedrag voor de downloads, zonder winstoogmerk of verdienmodel, puur om de kosten te dekken van (het maken van en onderhouden van) de site.   Er zit veel tijd en aandacht in al het materiaal.  Gebruik ze voor uw eigen cliënten. Het wordt heel erg gewaardeerd wanneer u de illustraties en teksten niet zomaar doorgeeft of doorstuurt. U zou ouders of andere logopedisten wél een link naar deze site kunnen sturen.

 

Hoe kan je oefenen met de begrippen.

 

Samen oefenen

De bladen zijn geschikt om aan ouders mee te geven als extra oefening. Geef dan ook het blad ‘Hoe kan je oefenen met de begrippen (informatie voor ouders)’ mee.

Deze bladen kunnen gebruikt worden om met het kind begrip en produktie op het gebied van woordenschat en/of zinsbouw te oefenen.

 

Voor wie?

Deze bladen zijn geschikt voor kinderen met al dan niet gediagnosticeerde TOS, taalachterstand of andere ontwikkelingsproblemen van ongeveer 3 tot 6 jaar. Ook voor kinderen met Nederlands als tweede taal.

 

Over de werkbladen:

Deze zijn getekend in zwart-wit zodat u ze gemakkelijker kan printen. Het kind kan ze natuurlijk inkleuren. Onderwerp van elk blad is ‘Pop’. U kunt Pop natuurlijk ook een naam geven, bijvoorbeeld met doelklank. Pop zit ergens: /op/, /onder/, /naast/, /tussen/ en /in/ of gaat ergens /over/.

Ook zijn er bladen met Pop en het begrip: /veel/, /weinig/, /lang/, /kort/, /vooraan/ en /achteraan/.

 

Zinnen maken:

  • De download wordt vergezeld van een document met de woorden of teksten
  • Oefen het voorzetsel of het begrip eerst met echte voorwerpen, bijvoorbeeld duplopoppetjes en blokjes, of uzelf en het kind en stoelen, of een knuffel en dozen. 
  • Zinsbegrip:  waar zie je: ‘pop op de tafel?’ Het kind legt er een fiche op. 
  • Zinsroduktie; eventuele opbouw in de zinslengte: ‘op tafel’, ‘pop op tafel’, ‘pop op de tafel’, ‘de pop op de tafel’, ‘de pop ligt op de tafel’, combineer 2 afbeeldingen: ‘de pop ligt op de tafel en de pop ligt op het gras’.
  • Tegenstellingen begrijpen en verwoorden.
  • Maak er memorie of lotto van.
  • Geef opdrachten met de losse afbeeldingen of laat het kind opdrachten bedenken.